Firma Meibes jest częścią międzynarodowej spółki Aalberts Industries N.V. z siedzibą w Holandii.

Informujemy, że w naszym serwisie meibes.pl używamy plików cookie, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Nasza polityka cookies. ROZUMIEM [X]

Zasady sprawowania serwisu Logoterm

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. W sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. nr 74) wraz późniejszymi zmianami określa warunki, które mają być zapewnione w budynkach w zakresie zaopatrzenia w energie cieplną i wodę. W celu właściwego użytkowania budynku należy przeprowadzać kontrole okresowe jak również przeglądy robocze mające na celu określenie stanu przygotowania budynku i instalacji do użytkowania w okresie zimowym. Kontrole okresowe powinny być przeprowadzane w porze wiosennej. W toku kontroli o której mowa w Rozdziale 1, § 5, ust 1 szczegółowym sprawdzeniem należy objąć m.in. instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz zgodnie z Rozdziałem 12 § 40 zapewnić nadzór nad realizacją robót konserwacyjnych, napraw i wymian oraz nadzór nad wykonawstwem usług związanych z realizacją zaleceń wynikających z okresowych kontroli w lokalach.


 1. Regulacja i konserwacja Logoterm obejmuje:

  • sprawdzenie maksymalnego wydatku cwu,
  • sprawdzenie zaworu PM regler
  • sprawdzenie, ewentualnie regulacja nastawy zaworu strefowego c.o.
  • odpowietrzenie Logotermy,
  • odpowietrzenie wymiennika,
  • sprawdzenie poprawności zamontowania czujek temperatury ciepłomierza w Logotermie,
  • sprawdzenie poprawności pracy wodomierza w Logotermie,
  • sprawdzenie zaworu mieszającego na cwu,
  • sprawdzenie zespołu pompy cyrkulacyjnej,
  • sprawdzenie szczelności połączeń gwintowanych w Logotermie,
  • sprawdzenie prawidłowej pracy zespołu programatora mieszkaniowego i udzielenie lokatorom informacji o zasadach jego działania.

  Powyższe czynności Autoryzowany Serwis Techniczny Meibes wykonuje podczas pierwszego uruchomienia systemu Logoterm oraz następnych przeglądów  gwarancyjnych.


 2. Administrator budynku w którym jest zamontowany system Logoterm powinien:

  • przeprowadzać kontrole źródła ciepła i instalacji polegające na sprawdzeniu czy źródło ciepła i instalacje pracują zgodnie z założeniami dokumentacji projektowej.
  • kontrolować szczelność połączeń w instalacji.

 3. W przypadku zgłoszenia przez lokatora uwag dotyczących ciepłej wody użytkowej lub centralnego ogrzewania Administrator powinien:

  • zbadać temperaturę czynnika grzewczego na wejściu do Logotermy,
  • sprawdzić czy zawory w konsoli Logotermy są otwarte,
  • sprawdzić na ciepłomierzu ile czynnika grzewczego przepływa przez wymiennik w Logotermie w trakcie tworzenia cwu.,
  • wzrokowo sprawdzić zawór PM regler.

  Informacje powyższe Administrator powinien przekazać Autoryzowanemu Serwisowi w zgłoszeniu usterki.


 4. Lokator na podstawie instrukcji obsługi programatora powinien:

  • ustawić program indywidualny grzania jeśli uzna ze nie opowiada mu program „ fabryczny”,
  • wymieniać baterie w programatorze jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat o wyczerpaniu się baterii,
  • jeśli zauważy nieprawidłowa pracę funkcji ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej – zgłosić to Administratorowi.

 


Do pobrania:

Protokół z uruchomienia, przegladu lub usługi serwisowej